Piasek płukany 0-2 mm, piasek siany 0-4 mm

Piasek płukany z dostawą

Piasek płukany jest jednym z najpowszechniej stosowanych w budownictwie materiałów, dom i ogród to również częste miejsce jego występowania. Właściwości, szeroka dostępność oraz niska cena sprawia, że jego zastosowanie jest na tyle obszerne, że każdy sektor budownictwa potrzebuje jego udziału. W budownictwie ogólnym stosowany jest równie często co pospółka, żwir czy czarnoziem. Piasek stosuje się głównie do produkcji betonu oraz zapraw murarskich. I choć z pozoru wydaje się materiałem niezbyt skomplikowanym, to jego parametry – wpływają na jakość powstałych produktów. Uziarnienie piasku wpływa na wytrzymałość wyprodukowanego z jego udziałem betonu. Niezwykle ważnym aspektem jest szczelność betonu, która uzyskiwana jest właśnie poprzez dobranie odpowiednich, drobnych rozmiarów kruszywa.

Piasek - główne zastosowanie

  • do murowania, ważny element każdej zaprawy;
  • tynki, wylewki, posadzki;
  • wymiana gruntu;
  • do tworzenia przepuszczalnej dla wody warstwy, np. w ogrodzie lub dookoła domu;
  • do mieszanki piaskowo - cementowej w pracach brukarskich;
  • zasypywanie fundamentów;
  • wypełnianie piaskownic.

Piasek stosowany jest w procesie wymiany gruntu. Podłoże o niezadowalających właściwościach, np. gruntów silnie nawodnionych lub o słabych parametrach wytrzymałościowych – zastępuje się piaskiem. Dodatkowo, dzięki przepuszczalności piasku, jest on materiałem, który stosuje się w pracach drenarskich – jako warstwę odsądzającą. Wielu właścicieli ogrodów stosuje warstwę czarnoziemu, a pod nią piasek, aby woda mogła swobodnie przepłynąć przez obie warstwy, nie powodując równocześnie powstania zastoisk wodnych. Równie popularne jest mieszanie piasku z ziemią ogrodową. Mieszanina piaskowo – cementowa to podstawowy budulec w pracach brukarskich. Piasek w połączeniu z cementem – w odpowiednich proporcjach stanowi najlepsze kruszywo pod kostkę czy płyty chodnikowe. Różnica między piaskiem płukanym a sianym występuje w sposobie jego uzyskiwania. Piach płukany z racji dużego zagęszczenia ziaren jest materiałem ciężkim, 1 m3 to około 1600 kg.

Piasek płukany 0-2
Piasek płukany 0--2 mm
Piasek siany 0-4 mm
Piasek siany 0-4 mm

Sprawdź również ofertę pozostałych kruszyw:

Najczęściej zadawane pytania:

Piasek płukany – cena za tonę materiału o grubości ziaren 0-2 mm to 14 zł, siany piasek – cena 16 zł za tonę.

Z racji okrągłych ziaren i braku zanieczyszczeń (naturalnego spoiwa) piasek płukany nie jest najłatwiejszym materiałem do zagęszczenia. Często spotykaną praktyką jest dolewanie dużej ilości wody do materiału, również bezpośrednio do fundamentu, a następnie zagęszczanie.

Piasek siany będzie łatwiejszy przy zagęszczaniu, zazwyczaj ma również grubsze ziarna więc lepiej nada się do betonu oraz do murowania. Piasek płukany ma drobniejsze ziarna i sprawdzi się lepiej np. przy wylewkach czy tynkach, przy jego zastosowaniu uzyskuje się finalnie gładszą powierzchnię.

Sam piasek okazuje się niewystarczający, z biegiem czasu może zostać wypłukany przez wodę. Dopiero po zmieszaniu go z cementem nabiera najlepszych właściwości, najlepszych rozwiązaniem będzie piasek płukany 0-2 mm.

Zapytaj o ofertę